Map of [object Object]

LA LLAVOR BERGA

Carrer Mestre Pedret, 28, 08600 Berga, Barcelona, Spain
📞 +34 936 76 57 14

서비스 옵션

  • 배달
  • 매장 내 쇼핑
  • 당일 배송

접근성

  • 휠체어 접근 가능 입구

결제

  • 직불 카드
  • NFC 모바일 결제
  • 신용 카드

바르셀로나에 위치한 'LA LLAVOR BERGA' 레스토랑은 지역의 전통 요리를 제공하는 최고의 곳입니다. 레스토랑의 이름은 바르셀로나에서 사용하는 친절한 말인 "Llavors" 에서 따왔습니다. 그곳은 바르셀로나의 전통 요리를 자랑하는 장소로 인기가 매우 높습니다.

레스토랑은 신선한 식재료를 사용하여 전통 요리를 제공하는 다양한 요리를 제공합니다. 레스토랑의 가장 인기있는 요리는 바르셀로나의 전통 요리인 'Calçots' 입니다. 이 요리는 바르셀로나 농가에서 자란 생채소를 구워서 만든 요리로, 전통 요리로 매우 유명합니다. 또한, 레스토랑에서는 소스를 곁들인 다양한 요리를 제공하기도 합니다.

가격도 매우 저렴합니다. 레스토랑에서 먹을 수 있는 요리는 저렴한 가격에 매우 맛있게 즐길 수 있습니다. 또한, 레스토랑은 바르셀로나 농가에서 자란 신선한 식재료를 사용하기 때문에, 요리가 매우 신선합니다.

레스토랑의 서비스는 매우 친절합니다. 음식과 음료를 주문하기 전까지 주방 스태프들이 친절하게 대해주었습니다. 또한, 레스토랑의 분위기는 매우 좋습니다. 바르셀로나의 전통 요리를 즐길 수 있는 멋진 장소입니다.

레스토랑에 대한 손님들의 리뷰는 매우 좋습니다. Tripadvisor에서는 레스토랑의 평점이 4.5점으로 높게 평가되고 있습니다. 또한, 다른 리뷰 사이트에서도 레스토랑의 음식과 서비스에 대해 높은 평가를 받고 있습니다. 바르셀로나에 있는 레스토랑 중 가장 인기 있는 곳이라고 할 수 있습니다.

바르셀로나에 있는 'LA LLAVOR BERGA' 레스토랑은 전통 요리를 즐길 수 있는 멋진 장소입니다. 그곳에서 제공하는 요리는 신선한 식재료를 사용하고 저렴한 가격에 즐길 수 있습니다. 또한, 레스토랑의 서비스는 매우 친절합니다. 바르셀로나에 있는 레스토랑 중 가장 인기 있는 곳입니다. 바르셀로나에 오면 꼭 가보기 바랍니다.

리뷰

5
4
3
2
1
4.5
83 리뷰
5

Ideal vegetarians

4

(Translated by Google) Shop where you can find very good natural products and organic vegetables. The owner knows very well what she sells and will advise you. High price as in all these types of products. Many products in bulk. (Original) Botiga on pots trobar molt bons productes naturals i verdura ecològica. La propietària coneix molt be el que vent i t'aconsellarà. Preu alt com en tot aquests tipus de productes.Molts productes a granel.

1 스타

(Translated by Google) A pity, they have good enough products, but between seeing that they offer products from the scammer Josep Pàmies and that in the midst of a PANDEMIC they refer to "PERSONAL reasons" for not wearing a mask (putting customers at risk, needless to say themselves, even if they don't believe it because of what they've read on internet blogs and YouTube illuminati videos)... I don't plan on ever setting foot there again, not even when we get out of this pandemic (which will take longer to say "thanks" to selfish people like them). shameful (Original) Una llàstima, tenen productes prou bons, però entre veure que ofereixen productes de l'estafador Josep Pàmies i que en plena PANDÈMIA fan referència a "raons PERSONALS" per no dur mascareta (posant en risc els clients, ja no cal dir ells mateixos, encara que no hi creguin pel que han llegit als blogs d'Internet i vídeos d'il·luminats de Youtube)... No hi penso posar un peu mai més, ni tan sols quan sortim d'aquesta pandèmia (cosa que trigarem més a fer "gràcies" a egoistes com ells). Vergonyós.